معنی کلمه لقینة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لقینة. [ ل َ ق َ ن َ ] (ع اِ) ماده ٔ لزجی که از چشم خارج شود. (دزی ). ژفک . پیخ . پیخال .