معنی کلمه ظهرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهرة. [ ظَ هََ رَ ] (ع اِ) متاع خانه . (مهذب الاسماء). رخت سرای .

قبیله ٔ مرد.