معنی کلمه شربانو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شربانو. [ ش َ ] (اِخ ) در تداول عامه ، شهربانو. رجوع به شهربانو شود.