معنی کلمه چم قرق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چم قرق . [ چ َ ق ُ رُ ] (اِخ ) دهی از دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان خرم آباد که در 7 هزارگزی باختر ماسور، کنار شمالی راه شوسه ٔ خرم آباد به اندیمشک واقع است . جلگه و معتدل است و 150 تن سکنه دارد. آبش از چشمه سار، محصولش غلات و لبنیات . شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش اتومبیل رو است . ساکنین آبادی از طایفه ٔ میر هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).