معنی کلمه زققة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زققة. [ زَ ق َ ق َ ] (ع اِ) فاخته ها. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

ج ِ زُق ّ،بمعنی خمر. (از اقرب الموارد). و رجوع به زق شود.