معنی کلمه خدنگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خدنگان . [ خ َ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان شهر آسمان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت . واقع در 53هزارگزی جنوب باختری ساردوئیه و 18هزارگزی جنوب راه مالرو بافت - ساردوئیه . این محل دارای بیست تن سکنه می باشد که ساکنین آن از طایفه ٔکوهستانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).