معنی کلمه نباریس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نباریس . [ ن َ ] (اِخ ) چند چاه به هم نزدیک مر بنی کلب را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). نام چند چاه در عربستان . (ناظم الاطباء). شباک لبنی کلب . (معجم متن اللغة). چایهای نزدیک یکدیگر. (اقرب الموارد).