معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) اسماعیل بن محمدبن حمویه معروف به ابن ابوعبدالرحمان و مکنی به ابوعمرو. از روات بود. او از احمدبن قزاز و جز وی روایت کرد و گروهی از متأخران از جمله ابوبکرسباک از وی روایت دارند. (از تاریخ جرجانی ابوالقاسم سهمی ص 106).