معنی کلمه اقناز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اقناز. [ اِ ] (ع مص ) از خم آب خوردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).