معنی کلمه فریدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریدن . [ ف َ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش حومه ٔ شهرستان نائین ، واقع در 24هزارگزی باختر نائین که دارای ده تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).