معنی کلمه قردوسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قردوسی . [ ق ُ ](اِخ ) سعد. قاتل قتیبةبن مسلم است . (منتهی الارب ).