معنی کلمه ولدیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولدیان . [ وَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ولدیان بخش حومه ٔ شهرستان خوی واقع در 14500 گزی جنوب شوسه ٔ خوی به مرند، دارای 1252 تن سکنه . رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 شود.