معنی کلمه لقیانة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لقیانة. [ ل ُق ْ ن َ ] (ع مص ) دیدار کردن . (منتهی الارب ). لِقْی ْ. رجوع به لقی شود.