معنی کلمه ظهران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهران . [ ظَ ] (اِخ ) دهی است به بحرین .

کوهی در اطراف قنان .

رودباری است نزدیک مکّه ، میان مکه و عسفان . آن را مرّالظهران نیز گویند.