معنی کلمه پلاتسبورگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلاتسبورگ . [ پْلا / پ ِ ] (اِخ ) قصبه ای است در 220 هزارگزی شمال شرقی آلبانی بر ساحل دریاچه ٔ شاپلن در جمهوریت نیویورک از کشورهای متحد امریکای شمالی دارای شش هزار تن سکنه . (از قاموس الاعلام ترکی ).