معنی کلمه اقتعاث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اقتعاث . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بسیارخاک برآوردن از چاه . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).