معنی کلمه خدلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خدلم . [ خ ِ ل ِ ] (ع ص ) زن پرگوشت اعضا و باریک استخوان . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). خدلة. صاحب متن اللغة می گوید حرف «میم » در خدلم زائد است .