معنی کلمه چم فرج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چم فرج . [ چ َ ف َ ] (اِخ ) دهی از دهستان خیران بخش مرکزی شهرستان شوشتر که در 65 هزارگزی جنوب خاوری شوشتر و 6 هزارگزی باخترراه شوسه ٔ مسجدسلیمان به اهواز واقع است . دشت و گرمسیر است و 250 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ کارون .محصولش غلات . شغل اهالی زراعت و حشم داری و راهش در تابستان اتومبیل رو است . ساکنین این آبادی از طایفه ٔ عرب باوی میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).