معنی کلمه قردح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قردح . [ ق َ دَ ](ع اِ) چادر. (منتهی الارب ). رجوع به قُرْدُح شود.