معنی کلمه ژرژ دتربیزند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرژ دتربیزند. [ ژُ دُ رِ زُ ] (اِخ ) نام هومانیست بیزانسی در قرن پانزدهم میلادی . وی بسال 1396 م . متولد شد و بسال 1486 در رُم درگذشت . از آثار مترجم این مرد المجسطی بطلمیوس و فن خطابه ٔ ارسطو است .