معنی کلمه غنجدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غنجدة. [ غ ُ ج ُ دَ ] (اِخ ) نام مادر رافعبن حارث صحابی . (منتهی الارب ). نام ام رافعبن حارث یا عبدالحارث صحابی بدری ، و بعضی آن را عنجرة به عین مهمله یا عنترة گفته اند. (از تاج العروس ).