معنی کلمه افیطافلون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
افیطافلون . [ ] (اِخ ) از اطباء باستانی و از شاگردان برمانیدس بود. رجوع به عیون الانباء ج 1 ص 22 شود.