معنی کلمه ولایتی خط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولایتی خط. [ وَ / وِ ی َ خ َطط / خ َ ] (اِ مرکب ) خط نستعلیق . (فرهنگ فارسی معین ).