معنی کلمه قادم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قادم .[ دِ ] (اِخ ) کوهکی است نزدیک برقانیه و حفیر خالد نزدیک آن است و گفته اند وادی است . (معجم البلدان ).