معنی کلمه صمصم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صمصم . [ ص ِ ص ِ ] (ع اِ) ج ِ صِمصِمَة. (منتهی الارب ). رجوع به صمصمة شود.