معنی کلمه فریب خورده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریب خورده . [ ف ِ / ف َ خَوَرْ / خُرْ دَ / دِ] (ن مف مرکب ) گول خورده . مغبون . (از ناظم الاطباء).