معنی کلمه غنثی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غنثی . [ غ َ ] (ص نسبی ) منسوب به غنث که بطنی از مالک بن کنانة است . رجوع به غَنْث شود.