معنی کلمه صمری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صمری . [ ] (اِخ ) شاعری است مقل . (الفهرست ابن الندیم ص 233).