معنی کلمه باغ زینب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باغ زینب . [ زَ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که در 42 هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و 5 هزارگزی خاور راه مالرو ساردوئیه به جیرفت واقع است و 11 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).