معنی کلمه سجب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سجب . [ س َ ] (ع ص ، اِ) خیک کهنه . (منتهی الارب ). ج ، سُجْب .