معنی کلمه باغ زرشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باغ زرشک . [ غ ِ زَ رِ ] (اِخ ) باغی بوده است باصفهان واقع در حوالی کلیسای ارامنه . شاه عباس بزرگ دستورداد در پشت آن در زمینی که بجهت کلیسا قرار داده بود برای ارامنه کلیسایی عالی طرح نمایند. (شعبان 1023هَ . ق .)، رجوع بزندگانی شاه عباس ج 3 ص 215 شود.