معنی کلمه هارون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هارون . (اِخ ) ابن نعیم . در «الوزراء و الکتاب » داستانی راجع به شهادت دادن وی در محضر مأمون خلیفه ٔ عباسی آمده است . رجوع به الوزراء و الکتاب صص 258-259 شود.