معنی کلمه فریاض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریاض . [ف َرْ ] (اِخ ) چشمه ای است در وادی سباب و گویند نخلستانهایی است از آن مالک بن سعد. (از معجم البلدان ).