معنی کلمه کثیراضلاع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کثیراضلاع . [ ک َ اَ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) بسیاربر. چندبر. چندین پهلو. کثیرالاضلاع : و بر دیگر سطح اشکال هندسی چون مثلثات و مربعات و کثیراضلاع و... برکشید. (سندبادنامه ص 65). رجوع به کثیرالاضلاع شود.