معنی کلمه فریازان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریازان . [ ف َرْ ] (اِخ ) دهی از دهستان کرزان رود شهرستان تویسرکان ، واقع در یازده هزارگزی باختر شهر تویسرکان و یک هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ تویسرکان به کرمانشاه . ناحیه ای است واقع در جلگه ، سردسیر و دارای 1081 تن سکنه . از کرزان رود مشروب میشود. محصولاتش غلات ، حبوبات ،قلمستان زیاد، لبنیات ، انگور و صیفی است . اهالی به کشاورزی و گله داری گذران میکنند. دبستان و هشت باب دکان و مسجد دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).