معنی کلمه زفتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زفتی . [ زِ ](ص نسبی ) تاریک و سیاه مانند زفت . (ناظم الاطباء).