معنی کلمه واحداً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحداً. [ ح ِدَن ْ ] (ع ق ) تنها. منفرداً. جدا. (ناظم الاطباء).