معنی کلمه ظهراء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهراء. [ ظُ هََ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ظَهیر. (مهذب الاسماء). رجوع به ظهیر شود.