معنی کلمه افشوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
افشوان . [ اَ ش َ ] (اِخ ) از قراء بخارا است که در چهار فرسخی آن قرارداشته است . (از معجم البلدان ) (از انساب سمعانی ).