معنی کلمه سجاکنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سجاکنده . [ س َ ک َ دَ / دِ ] (ص ) مکمل و مسلح . (آنندراج ) (رشیدی ) (جهانگیری ).