معنی کلمه پل سمیساطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پل سمیساطی . [ پ ُ ل ِ س ُ ] (اِخ ) یکی از بزرگان مذهب مسیحی است ازمردم سمیساط که در اول سمت سکوبائی یعنی اسقفی شهر خویش داشت و در 360 م . بدرجه ٔ بطریقی شهر انطاکیه ارتقا یافت و چون الوهیت عیسی و تثلیث را منکر شد سن فلیکس پاپ ، وی را تکفیر کرد. (از قاموس الاعلام ترکی ).