معنی کلمه هلیل رود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هلیل رود. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت که 27 تن سکنه دارد. آب آن از هلیل رود و ساکنان از طایفه ٔ سنیمانی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).