معنی کلمه طیادی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیادی . [ طَ ](ع ص ، اِ) ج ِ طادیة، بمعنی دیرینه . (منتهی الارب ).