معنی کلمه جربی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جربی . [ ج َ با ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَجرَب ؛ گرگین . (منتهی الارب ) (آنندراج ). گویا ج ِ اجرب است . (از معجم البلدان ).

مؤنث جربان . (ناظم الاطباء).