معنی کلمه طیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیات . [ طَ ] (ع اِ) جنسی از نخل که در مصر میشود. (فهرست مخزن الادویه ). در فرهنگ نفیسی آمده : قسمی از خرمابن در بصره .