معنی کلمه درازنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درازنگ . [ دَ زَ ] (اِخ ) درازنج . نام قریه ای از چغانیان . (یادداشت مرحوم دهخدا).