معنی کلمه قرتیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرتیا. [ ق َ رَ ت َی ْ یا ] (اِخ ) شهری است نزدیک بیت جبرین از نواحی فلسطین از توابع بیت المقدس . (از معجم البلدان ).