معنی کلمه ظهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهر. [ ظَ هََ ] (ع اِ) درد پشت . پشت درد.