معنی کلمه قرتوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرتوه . [ ق َ ] (اِخ ) نام جایی است . (از معجم البلدان ).