معنی کلمه افراخیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
افراخیدن . [ اَ دَ ] (مص ) فراخیدن . (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به این کلمه شود.